PODACI  ZA IDENTIFIKACIJU

 

 

1. Matični broj 63561991
2. Pun naziv preduzeća BRANKO MILUTINOV PREDUZETNIK POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ELEKTROTEHNIKA BRANKO VRŠAC
3. Skraceni naziv preduzeca Branko Milutinov preduzetnik Elektrotehnika Branko
4. PTT broj , naziv mesta i države 26000 Vršac, Srbija
5. Ulica i broj Zagorska 8
6. Broj telefona 013/ 837-076 ; 063 / 413 -286
7. Broj faxa 013/ 837-076
8. E-mail office@elektro-tehnika.com
9. Poreski identifikacioni broj (PIB)  

108595275

10. Registarski broj 51486
11. Kontakt lice Milutinov  Branko
12. Obaveznik PDV Da
13. Registarski broj potvrde 325453

 

Podaci o delatnosti

 

Naziv preduzeca Sifra delatnosti
1. ELEKTROTEHNIKA 4321

 

Podaci o računu u banci

 

Naziv banke Mesto Broj tekuceg racuna
1. Komercijalna banka A.D. Beograd 205-239794-58
2. Erste banka A.D. Novi Sad 340-11413760-38

 

 

Datum, 10.06.2018.