Održavanje elektro instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu sa važećim propisima mora biti takvo da se tokom izvođenja očuvaju tehnička svojstva elektro instalacije i ispune zahtevi određeni projektom i propisima u skladu sa kojima je instalacija izvedena.

ODRŽAVANJE ELEKTRO INSTALACIJA PODRAZUMEVA:

  • Periodične preglede elektro instalacije;
  • Hitne preglede elektro instalacija nakon hitne situacije ili na zahtev inspekcije;
  • Izvođenje radova kojima se elektro instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom.

Ispunjavanje propisanih uslova održavanja elektro instalacije dokumentuje se i izvodi u skladu sa važećim propisima i praćenjem funkcija i dotrajalosti proizvoda. Nakon pregleda ili intervencije izrađuje se:

  • Zapisnik (izveštaj) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektro instalacije;
  • Evidencija radova na održavanju.

Jedna od usluga koju možemo pružiti klijentima je sklapanje ugovora o održavanju elektro instalacija.

Preventivni pregledi bi se vršili prema potrebi klijenta, dok je odaziv za hitne intervencije kraći od 120 minuta.