Firma Elektrotehnika osnovana je 2014 godine u Vršcu , i primarna delatnost joj je izrada i postavljanje  elektro-instalacija, sistema i opreme u građevinarstvu i industriji.

Raspolažemo sa neophodnim stručnim kadrom, opremom i logistikom za uspešno ostvarivanje svih projekata iz oblasti našeg delovanja.

Cilj firme pri osnivanju bio je da zauzme vodeću poziciju na lokalnom nivou, u oblasti kojom se bavi i da izgradi jaku i uspešnu vezu sa svojim partnerima i svim korisnicima usluga.

Danas možemo da se pohvalimo, da je početni cilj u dobroj meri i ostvaren. Zato idemo dalje. Razvijamo našu firmu, gradimo nove odnose i kontakte. Sada je naš cilj da svoje poslovanje proširimo  na širi region i da obogatimo naš obim usluga koje pružamo .

Vizija je da Elektrotehnika postane jak i pouzdan poslovni partner, sa konstantnim rastom. A naša  misija je da doprinosimo i društvenoj sredini u kojoj poslujemo na zadovoljstvo svih.

 

U Vršcu  14.07 2018.