Donacijom naše firme, otvorena “farmaceutska čista soba” na beogradskom TMF-u

Naša firma je u saradnji sa još 16 kompanija i Hemofarmom kao nosiocom projekta učestvovala, u vidu donacije kroz izvođenje radova i isporuke neophodne opreme,

u otvaranju “ FARMACEUTSKE ČISTE SOBE “ na beogradskom TMF-u ( Tehnološko-metalurškom fakultetu ).

Na taj način , naša firma doprinosi našem socijalno – društvenom okruženju i potvrđuje dugogodišnju uspešnu saradnju sa velikim kompanijama u Srbiji.

Opširnije o ovom projektu, možete pročitati na linku ispod ovog teksta, preuzetog sa zvanične inernet prezentacije kompanije Hemofarm A.D.

Otvorena “farmaceutska čista soba” na beogradskom TMF-u